Drevenice Jánošíkov dvor

Malá Petrová 8
027 05 Zázrivá
Slovensko
Telefón:+ 421 907 826 250
+421 917 489 832 
 Info: drevenice@janosikovdvor.sk
Marketing: ferancova@janosikovdvor.sk