Drevenice Jánošíkov dvor

Malá Petrová 8
027 05 Zázrivá
Slovensko
Telefón:+ 421 907 826 250
+ 421 908 199 850 drevenice@janosikovdvor.sk